مجله انجمن علمی (بخش مهندسی) دانشگاه شیراز شامل اطلاعاتی درباره مجله، لیست مطالب، لینک ها و آخرین اخبار می‌باشد.