آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.wunderground.com
عنوان انگليسى Weather Underground
عنوان فارسى آب و هوای جهان
توضيحات این سایت دما و وضعیت آب و هوای بسیاری از شهرهای ایران، به همراه پیش بینی وضع هوا و نقشه بسیاری از کشورها را در اختیار شما قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader