آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.bookcity.co.ir
عنوان انگليسى bookcity
عنوان فارسى شرکت شهر کتاب
توضيحات شرکت شهرکتاب در سال 1375(1995) با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تسهیل دسترسی به منابع خارجی تاسیس گردید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader