آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fpm.ir
عنوان انگليسى farhang va pazuhes
عنوان فارسى مجله فرهنگ و پژوهش
توضيحات این مجله طرح‌های ملی ، سه دهه تحول در عرصه فرهنگ ‌، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان،کالا‌های فرهنگی و رفتارهای ایرانیان ‌، رفتارهای فرهنگی روستائیان کشور ، پژوهشی در کمیت اماکن فرهنگی‌ـانسان ـجامعه ـ فرهنگ‌ در نشست‌های طرح‌های ملی ‌، جهان آینده‌ و چالش‌های پیش‌رو ، مطالعات نظری‌ و تجربی ‌، کنکاش در مفاهیم فرهنگی‌ ، فهرست مجموعه انتشارات طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می‌ را در اختیار شما قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader