سایت خبرنگار یک پایگاه اطلاع رسانی در زمینه ارتباطات ، روزنامه نگاری ، فناوری اطلاعات ، سایر ژورنالیسم وروابط عمومی دیجیتال است علاوه بر آن اخبار مربوط به رسانه های خارجی هر روز در بخش رسانه منعکس می شود.