نشریه‌ی قاصدک توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تورنتو به دو زبان فارسی و انگلیسی، فعلا ماهانه و به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود. این نشریه در دوره‌ی اول انتشار خود شش شماره به صورت چاپی از بهمن سال ۸۱ تا اسفند سال ۸۲ منتشر کرد. قاصدک از ابتدای سال تحصیلی ۲۰۰۳ دوره‌ی جدید انتشار خود را به صورت الکترونیکی و با مطالبی متنوع‌تر آغاز کرده است. این نشریه در ضمن این که در نظر دارد مطالبش برای همه‌ی خوانندگان جذابیت داشته باشد، تلاش می‌کند تاکید ویژه‌ای نیز بر روی مسایل ایرانیان ساکن تورنتو داشته باشد.