آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.porseman.net
عنوان انگليسى Porseman
عنوان فارسى ماهنامه پرسمان
توضيحات این ماهنامه مشاور و پاسخ‏گوی سؤالات فراوان شما در «حوزه دین و علوم انسانی» می باشد و
- آیینه سؤال‏ها، دیدگاه‏ها و اندیشه های شما
-عرصه گفت و گو و مشاوره شما با ارباب خرد و نظر را فراهم می سازد.
- زمینه پاسخ اندیشمندان گرانمایه دین و فرهنگ را به پرسش‏هایتان مهیا می کند.
- همدم تنهایی تان باشیم و خستگی روان را با الهام از کلام وحی و راهنمایان سعادت آرام ساخته، و با مدد خورشید خوبی‏ها، موعود منتظر زندگی را از نو بازخوانی خواهید کرد.
پرسمان ، روایت گر پرسش شماست و در یافتن و طرح پاسخش تلاش می‏کند.
ادبیات پرسمان، بر رعایت انصاف، ادب و امانت استوار است و با بهره‏گیری از آرایه‏های ادبی و هنری، ماهانه همدم و همراز شما خواهد بود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader