> کانون اندیشه جوان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.canoon.org
عنوان انگليسى canoon
عنوان فارسى کانون اندیشه جوان
توضيحات کانون اندیشه جوان چونان نهالی برآمده از متن ناگزیر شایسته‌ها و بایسته‌ها، به مدد دانش و پژوهش می‌کوشد تا خواست‌های خردگونه‌ی جوانان و دانش‌جویان دانش‌پژوه را در ساحت توان خویش، پاسخ گوید و قبسی از شعله‌ی فروزان لاهوت را در پیش دیدگان نگرنده و نگران آنان بدارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader