آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iric.org
عنوان انگليسى iric
عنوان فارسى موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی
توضيحات این سایت به معرفی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی به زبان انگلیسی می‌پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader