HOST 4 U از ابتدای سال 80 شروع به فعالیت در زمینه میزبانی وب و ثبت دومین نموده است. HOST 4 U در سال 82 علاوه بر فعالیت های پیشین خود شروع به ارایه خدمات سرور اختصاصی در کشور کانادا نموده است.