آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.teimourzadeh.com
عنوان انگليسى teimourzadeh
عنوان فارسى انتشارات تیمور زاده
توضيحات موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده از سال ۱۳۷۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
تلاش برای بهترین... از ابتدای کار سرلوحه مدیران و کارکنان این موسسه قرار گرفت. حجم تولیدات
فرهنگی انتشارات تیمورزاده و نشر طبیب به گونه ای است که در 9 سال از فعالیت خود
به حکایت آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرکارترین ناشر کشور در تعداد عناوین چاپ اول بوده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader