آفتاب
نشانى اينترنتى http://kelid.ir
عنوان انگليسى kelid
عنوان فارسى انتشارات کلید
توضيحات انتشارات کلید آموزش 9 سال سابقه کار دارد. روز اول، فقط یک میز و چند صندلی ساده در دفتر بود. حالا هم ظاهرا همین چیزهاست، به اضافه چند فکر بدیع، شماری همکار متخصص و سازمانی که به چند بخش تقسیم شده است و تحت نظر مدیریتی غیرمتمرکز کار می‌کنند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader