موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی در سال 1367 به منظور پاسخ گویی به انبوه پرسش ها درباره علل وقوع انقلاب اسلامی و زوایای پنهان تاریخ معاصر، توسط جمعی از علاقه مندان بنیان نهاده شد. <br /> موسسه بر این باور بود که باید پیش از آن که ((غبار زمانه)) بر رویداد ها فرو نشیند و آن را از ذهن و ضمیر تاریخ بزداید به ثبت و ضبط آن همت گماشت و به آیندگان سپرد. از این رو کودتای نوژه به عنوان اولین برنامه پژوهشی انتشار یافت. کودتای نافرجامی که قرار بود از پایگاه هوایی شهید نوژه در همدان نقطه پایانی در برابر انقلاب اسلامی قرار دهد، ولی در نطفه مدفون شد. این اثر شناساننده یکی از توطئه هایی است که دشمنان برای انقلاب اسلامی تدارک دیده بودند.