آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.farzanpublishers.com
عنوان انگليسى farzanpublishers
عنوان فارسى موسسه نشر و پژوهش فرزان
توضيحات مؤسسه نشر و پژوهش فرزان روز در نیمهٔ دوم سال 1373 تأسیس شده است و اکنون در زمینه‏های زیر فعالیت دارد:
انتشـار کتاب. در حال حاضر، کتابهای ما در قالب کتابهـای مجموعه‏ای و کـتابهای غیـرمجموعه‏ای منتشـر می‏شـود کـه مشخصـات هـر یک دراین فهرست به نظر شما می‏رسد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader