آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.naraqi.com
عنوان انگليسى naraqi
عنوان فارسى فاضلین نراقی
توضيحات «علامه محقق ملامهدی نراقی» را «نراقی اول» و خلف صالحش «ملا احمد فاضل نراقی» را «نراقی ثانی» گویند و از هر دو به «نراقیان» تعبیر می‏شود، و مثل صاحب جواهر از مولی مهدی نراقی به فاضل نراقی تعبیر می‏کند. قتی در محضر مبارک حضرت استاد علامه طباطبایی صاحب «تفسیر المیزان» تشرف داشتم و از نراقیان سخن به میان آمد، فرمودند: نراقیان هر دو از علمای بزرگ اسلام و ناشناخته‏اند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader