از فعالیت این شرکت می‌توان به ساخت انواع تراکتور، ابزار، کامیونت و ساخت ماشین اشاره کرد.