این سایت به معرفی آژانس مسافرتی ایران مرکز می‌پردازد.