آنچه فعالیتهای این موسسه را از بسیاری از شرکتها متمایز می کند توجه به ساخت و ارائه آثاری مناسب با فضای فرهنگی و در جهت تعای و ذوق و سلیقه مخاطبان می باشد <br /> اکثر تولیدات این گروه مانند ایران من که کارگروهی پیشتازان این عرصه بود دلشوره با صدای خشایار اعتمادی.مسافر با آهنگسازی و صدای شادمهر عقیلی و خواب گریه ها با صدای قاسم افشار همیشه در بالاترین سکوی انتخاب مردم قرار داشته و دارند.