> مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.impsc.ac.ir
عنوان انگليسى impsc
عنوان فارسى مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران
توضيحات مركز مطالعات‌ مدیریت‌ و بهره‌ وری‌ ایران‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سال‌1372 با موافقت‌ اصولی‌ شورای‌ عالی‌ گسترش‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ تأسیس‌ ودر سال‌ 1375 موافقت‌ قطعی‌ آن‌ شورا را دریافت‌ نمود تا در راستای‌ استقلال‌ و خود كفائی‌ایران‌ پشتوانه‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ مناسبی‌ برای‌ سازمانهای‌كشور بوده‌ و مدیران‌عالی‌ كشور را در شناسائی‌ و حل‌ مشكلات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ یاری‌ رساند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader