وب سایت و نشریه تخصصی علوم وصنایع مرغداری رسانه ای كاملاً مستقل است كه بدون وابستگی به هیچ سازمان، نهاد، شركت و مجموعه دولتی و یا خصوصی در زمینه علوم وصنایع مرغداری ایران وجهان و با روش آموزشی، خبری، تحلیلی و اطلاع رسانی به فعالیت می پردازد.