> شبدیکس
آفتاب
نشانى اينترنتى http://shabdix.berlios.de
عنوان انگليسى shabdix
عنوان فارسى شبدیکس
توضيحات به سیستم عامل شبدیکس (Shabdix) خوش آمدید. گروه LIGLUG امیدوار است که استفاده از این سیستم عامل، باعث آشنایی بیشتر شما با دنیای گنو/لینوکس و نرم افزار آزاد شود. از آنجایی که بسیاری از کاربران شبدیکس ممکن است زمینه‌ی کار قبلی با گنو/لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد را نداشته باشند؛ در زیر سعی بر آن شده تا به پاره‌ای از سوالات معمول در مورد گنو/لینوکس، شبدیکس، گروه LIGLUG و پروژه‌ها و اهداف آن پاسخ داده شود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader