پایگاه اطلاع رسانی دانش سیاسی اسلام به منظور ایحاد تفاهم و تعامل فرهنگی در زمینه های اندیشه و تاملات دینی در حوزه سیاست و پاسخ گویی به تقاضاهای حضور دین در عرصه های اجتماعی-سیاسی تاسیس شده است. به همین منظور اطلاع رسانی در حوزه های علم سیاست، فلسفه سیاسی و فقه سیاسی را شامل می شود که این مجموعه بر اساس امور تجربی مبتنی بر آموز های دینی در حوزه سیاست و کارآمدی حیات سیاسی، تاملات عقلانی در حوزه زندگی سیاسی و سایر تاملات مستند به متون دینی در حوزه حیات سیاسی و تنظم عمومی جامعه فعالیت می نماید.