این سایت به معرفی مشاغل ملی برای هر نوع ائتلاف در آمریکا (NJFAC) می‌پردازد.