> مؤسسه جهانی كارآفرینی (GEI)
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.gcase.org
عنوان انگليسى gcase
عنوان فارسى مؤسسه جهانی كارآفرینی (GEI)
توضيحات این سایت به معرفی مؤسسه جهانی كارآفرینی (GEI) می‌پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader