آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranets.com
عنوان انگليسى iranets
عنوان فارسى سیستم مناقصه گزاری الکترونیکی
توضيحات سیستم مناقصه گزاری الکترونیکی (سما) در طی چند فاز خدمات خود را به عموم مردم و سازمانهای مناقصه گزار ارائه می نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader