این سایت به معرفی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هنگ کنگ و مسایل مربوط به سفارتخانه می پردازد.