در این سایت آخرین اخبار ، مسابقات مختلف اسکیت ، تاریخچه اتحادیه ، اطلاعات پزشکی ، سایتهای مرتبط ، تابلوی اعلانات و نظرات و ... به چشم می خورند.