آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.golbaft.com/persian/index.php
معرفی شرکت
تماس با شرکت
پتوی گلبافت
عنوان انگليسى golbaft
عنوان فارسى شرکت نساجی گلبافت
توضيحات این سایت به معرفی محصولات شرکت گلبافت می پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader