> سازمان بین المللی استاندارد (خارجی)
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iso.org
عنوان انگليسى International Organization for Standardization
عنوان فارسى سازمان بین المللی استاندارد (خارجی)
توضيحات iso شبکه ای از موسسات استانداردهای بین المللی متشکل از ۱۴۶کشور عضواست که در هر کشور یک نمایندکی دارد. و دفتر نمایندگی اصلی ان در ژنو است که هماهنگ کننده کل این سیستم میباشد وiso مخفف International Organization for Standardization است .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader