این سایت مدارک اداری مورد استفاده در سازمان تجارت جهانی را در اختیار شما قرار داده و این مدارک شامل متن کلیه‌ی قراردادهای این سازمان می‌باشند. مطالب موجود در این سایت به سه زبان بین‌المللی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرند. مدارک موجود در این سایت از سال ۱۹۹۵ تاکنون جمع‌آوری شده‌اند که حدود ۱۰۰۰۰۰ نسخه می‌باشد. از طریق موتور جستجوگر این سایت می‌توانید مدارک مورد نیاز خود را پیدا کرده و در صورت تمایل مطالب موجود در این سایت را به کامپیوتر خود منتقل نمایید.