> بانک ملت
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.bankmellat.ir
معرفى بانک ملت
تاريخچه بانک
چارت سازمانى
دفتر تحقيقات و برنامه ريزى
شعب داخلى بانک
شعب خارجى بانک
شرکتهاى وابسته
نيروى انسانى
گزارشات مالى بانک
محصولات و خدمات بانک
پيشنهادات و انتقادات
اخبار بانک
اداره کل خدمات رايانه اى بانک ملت
عنوان انگليسى bank mellat
عنوان فارسى بانک ملت
توضيحات .‮‮همگام با اجرای قانون ملی شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجاری تاسیس گردید.بر اساس رای صادره ازسوی مجمع عمومی بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزارو سیصد و پنجاه و هشت و با اجازه حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونی اداره امور بانک ها بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصی قبل از انقلاب ایجاد گردیدبانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور است که در چارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید.در حال حاضر تعداد شعب این بانک 1951 و تعداد کل پرسنل آن در سطح شبکه بانک 23517 نفر می باشد
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader