> بانک رفاه ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.bankrefah.ir
معرفى بانک رفاه
اخبار بانک
خدمات بانک
انتشارات
قوانين بانک
صورت وضعيت مالى بانک
گزارش هاى سالانه
نظام پيشنهاد ها
بانک هاى کارگزارى
شعب بانک
تلفنبانك / نمابر بانك رفاه
صندوق اجاره اى بانك رفاه
همکاران
عنوان انگليسى Bankrefah
عنوان فارسى بانک رفاه ایران
توضيحات بانک رفاه در اجرای تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 1338 کشور، با هدف ارائه کلیه خدمات بانکی به اقشار مختلف جامعه و ایجاد تسهیلات لازم برای طبقه کارگر، با سرمایه اولیه 400 میلیون ریال از محل منابع بیمه های اجتماعی (وقت) و بمنظور دریافت و پرداخت وجوه سازمان و همچنین بکارگیری ذخائر سازمان در سال 1339 تاسیس و به شماره 7453 ثبت گردید. در سال 1358 و همزمان با لایحه ملی شدن بانکها، بانک رفاه به عنوان یک بانک تجاری شناخته شد. در سال 1372 در اجرای مصوبه شورایعالی اداری، بانک رفاه با حفظ شخصیت حقوقی و مالی خود تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader