این سایت اطلاعاتی درباره‌ی مزایا و مضرات کافئین ارائه می‌دهد و هم‌چنین سایت‌های مرتبط با این سایت را نیز معرفی می‌نماید. ارائه‌ی گزارش از تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی مزایا و حتی مضرات استفاده از کافئین ، گزارش از چگونگی و مقدار استفاده از این داروی گیاهی ، معرفی شرکت‌ها و فروشگاه‌هایی که مواد کافئین را تولید و پخش می‌نمایند و ارائه‌ی لیست مراکز فعالیت آنها ،معرفی و شناسایی نوشیدنی‌ها و به طور کلی موادی که حاوی این آرام‌بخش طبیعی هستند از فعالیت‌های این مرکز تحقیقاتی محسوب می‌گردند.