شرکتهای سهامی بیمه آسیا در تیر ماه 1338 به منظور انجام انواع معاملات بازرگانی تاسیس شد. این شرکت در تاریخ 30/4/1338 ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358 ملی اعلام شد.