این انجمن محلی‌است که دانشجویان و تمام علاقمندان به دانش در هر زمینه ای می توانند گردهم آمده، به تبادل افکار پرداخته و شبکه دوستان خود را گسترش دهند. بدلیل چند بعدی بودن ایسان، این انجمن پرترقی‌ترین جمع ایرانیان در هلند میباشد. از طریق برگزاری سخنرانی ها، سمینار، دوره‌های آموزشی و همچنین گردهمایی‌های دوستانه و گردش‌های علمی و تفریحی، ایسان تاکنون قادر بوده به نیاز‌های متنوع اعضاء خود پاسخگو باشد. اگر تمایل به عضویت در این انجمن دارید یا متمایل به دریافت اطلاعات بیشتری هستید لطفا این دگمه را فشار دهید.