> باشگاه ستاره شناسی اندیشه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.aanetclub.8m.com
عنوان انگليسى aanetclub
عنوان فارسى باشگاه ستاره شناسی اندیشه
توضيحات این پایگاه توسط گروهی از علاقه مندان علم ستاره شناسی راه اندازی شده است.
جلسات ما در فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان دکترشریعتی روبروی مخابرات نبش شهید قندی برگزار می گردد
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader