آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranartists.org
معرفى خانه هنرمندان
امکانات خانه‌ی هنرمندان
فعاليتهاى خانه هنرمندان
انجمن ها و خانه های خانه‌ی هنرمندان
تماس با خانه هنرمندان
برنامه های ماهانه خانه‌ی هنرمندان
فیلم و سینما
تئاتر و نمايش
نگارخانه ها
گالرى عکس
عنوان انگليسى iranartists
عنوان فارسى خانه هنرمندان ایران
توضيحات خانه‌ی هنرمندان ایران در جهت تقویت جوانب گوناگون فعالیهای هنری و ایجاد و حمایت از تشکیلات هنری در سال 1377 با بازسازی بنایی متعلق به دوران قاجار که در زمان دومین جنگ ویرانگر جهانی توسط قوای متفقین به انبار مهمات و بعد از آن به پادگان نظامی تبدیل شده بود، با مدیریت بهروز غریب پور (مدیر عامل خانه‌ی هنرمندان ایران ) تبدیل به یک مرکز فرهنگی شد. این مکان علاوه بردبیر خانه‌ی صنف‌های هنری ایران، سالنی برای بر پایی مراسم هنری و نمایش قیلم و تئاتر (تالار بتهوون)، سالنی برای بر پایی جلسات مختلف هنری (تالار گفتگو)، سالنی برای میز گردها و کلاسهای آموزشی (سالن کنفرانس) گالری‌ای برای بر پایی نمایشگاههای عکس،نقاشی و مجسمه (نگارخانه) سالنی برای تجربه‌هایی در عرصه‌ی هنر (کارگاه تجربه) دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader