به سایت قالی‌کده خوش‌آمدید.این سایت شما را با دنیایی از فرش‌های دست‌بافت در ایران آشنا می‌سازد.شما از طریق این سایت ، تجار معروف در زمینه‌ی فرش را خواهید شناخت وبا صنعت بافت فرش در ایران آشنامی‌شوید.در این سایت شما امکان خرید از طریق اینترنت را خواهید یافت ومی‌توانید گالری قالی‌کده را در بازارچه ببینید و خرید کنید.از جمله امکاناتی که این سایت در اختیار شما قرار می‌دهد عبارتند از: دیدنی‌های ایران ، سفارش بافت فرش ، معرفی تجار ونمایشگاه‌ها.