بانک تجارت پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ادغام 12 بانک تجاری پا به عرصه وجود گذاشت و اکنون با بیش از 2000 شعبه در داخل وخارج از کشور درحال فعالیت است . این بانک به عنوان اولین بانک ایرانی در سال 1379 مفتخر به دریافت گواهینامه ISO 9002 گردید .بانک تجارت تنها بانکی است که توسط سیستم SGB برای ارسال حواله به سراسر ایران هزینه ای دریافت نمی کند و کمتر از 24 ساعت در شعبه مقصد قابل دریافت می باشد .این بانک توانسته است در سال 2001 بین 3000 بانک معتبر دنیا رتبه 278 را به خود اختصاص دهد.