> جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranaward.org
معرفى جايزه
اهداف جايزه
دامنه شمول
ارکان جايزه
سطوح تعالى
مدل تعالى
راهنماى متقاضيان
ارزيابان
مديران تعالى
آموزش
انتشارات
اخبار و رويدادها
ارتباط با دبيرخانه جايزه ملى بهره ورى
حاميان جايزه
عنوان انگليسى iranaward
عنوان فارسى جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
توضيحات وزارت صنایع و معادن با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران و سایر نهادها، انجمن‌ها و سازمان‌های تخصصی، جایزه ملّی بهره وری وتعالی سازمانی را به منظور ارتقاء سطح مدیریت سازمانها ، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ، افزایش بهره وری و گسترش مفاهیم تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن به اجرا می‌گذارد. جایزه ملّی بهره وری و تعالی سازمانی ، جایزه ای است که توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به برترین سازمان های ایرانی حائز شرایط در بخش صنعت و معدن اعطا می‌گردد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader