> سازمان انتقال خون ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ibto.ir
تاريخچه انتقال خون در جهان
سازمان انتقال خون ایران – گذشته، حال و آینده
وظايف سازمان انتقال خون
هدف سازمان انتقال خون
خدمات سازمان انتقال خون ايران
برنامه تضمين كيفى در سازمان انتقال خون ايران
تاريخچه انتقال خون در ايران
ساختار سازمانى سازمان انتقال خون
اعضاى شوراى عالى
اعضاى هيئت علمى
ادارات کل انتقال خون
بخشهاى تخصصى و فوق تخصصى
آموزش- جذب و حفظ اهداکنندگان
كميسيون تحول ادارى
شركت پالايش و پژوهش پلاسما
عملکرد پايگاه ها و واحدهاى ستاد
عنوان فارسى سازمان انتقال خون ایران
توضيحات این سایت به بیان اهداف و وظایف این سازمان می پردازد و پایگاههای انتقال خون در ایران را معرفی می کند .و اطلاعاتی را در مورد اهدای خون بیان می کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader