> وزارت صنایع و معادن
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mim.gov.ir
وظايف وزارت صنايع و معادن
ماموريتهاى وزارت صنايع و معادن
مديران ستادى
اخبار وزارت صنايع و معادن
اخبار وزارتخانه
اخبار معدن و صنايع معدنى
اخبار صنايع
اخبار مجلس
آرشيو اخبار
تاريخچه وزارت صنايع و معادن
آشنايى با وزير وزارتخانه
برنامه هاى وزير
پيام ها و سخنرانيهاى وزير
مصاحبه هاى وزير
بازديدهاى وزير
تماس با وزير
تصاوير مناسبت ها
طرح هاى پژوهشى تحقيقاتى
طرح هاى نوآورى
طرح استراتژى توسعه صنعتى
مطالعات راهبردى و سياست گذارى فن آورى
طرح سربازان صنعت
طرح کارورزى فارغ التحصيلات جوان دانشگاهى
مطالعات برنامه ريزى
مراکز پژوهشى
طرح هاى صنعتى و معدنى
تسهيلات ارزى
تسهيلات ريالى
اولويت هاى سرمايه گذارى
گزارشهاى کارشناسى
مناطق توسعه نيافته
شرايط صدور جواز تاسيس
خدمات مهندسى و انرژى
قانون نظام مهندسى در صنعت
دستورالعمل ها
قوانين و مقررات صنايع و معادن
اصل چهل و چهارم قانون اساسى
قانون تشکيل وزارت صنايع و معادن
قوانين بخش صنعت
قوانين بخش معدن
قوانين عمومى صنعت و معدن
قانون برنامه سوم توسعه
سرمايه گذارى خارجى
قوانين و مصوبات حساب ذخيره ارزى
قانون نوسازى صنايع
نمايشگاه ها و سمينارها
برنامه نمايشگاههاى خارجى
آشنايى با مراکز نمايشگاهى خارجى
مقالات نمايشگاهى
اطلاعيه هاى نمايشگاهى
گزارش برپايى نمايشگاهها
سمينارها
آرشيو
گزارشهاى تخصصى صنايع
تشکلهاى تخصصى صنعتى کشور
ضوابط انتخاب واحدهاى صنعتى نمونه
مقررات مرتبط با صادرات
راهنماى تجارت با کشورها
کالا و خدمات قابل صدور
آمار صادرات
اطلاعات انجمنهاى صنفى
صادر کنندگان نمونه
قوانين و مقررات محيط زيست
مقالات محيط زيست
کميته ها
طرح ها و اولويت ها
سمينارها و دوره هاى آموزشى محيط زيست
سياستهاى محيط زيست
خصوصى سازى
گزارش عملکرد
قوانين و مقررات خصوصى سازى
تازه هاى مجلس
دستور جلسه هفتگى مجلس
دستور جلسه هفتگى کميسيونها
طرح ها و لوايح مرتبط با صنعت و معدن
مقالات و نشريات
مقالات اقتصادى
مقالات فن آورى اطلاعات
مقالات علمى و پژوهشى
مقالات مديريت
بولتن شوراى فرهنگ و صنعت
انتشارات شوراى فن آورى اطلاعات
دريافت فرمهاى مربوط به وزارت صنايع و معادن
صدور پروانه هاى بهره بردارى صنعتى
پروانه اکتشاف معدن
صدور پروانه بهره بردارى معدن
صدور پروانه بهره برداى
صدور اعلاميه تاسيس واحد پژوهش
ايجاد واحد پژوهش
گواهى تحقيق و توسعه (R&D)
پرسشنامه اعلام ظرفيت پذيرش كارآموز و هنرجو
سازمانها و شرکتهاى وابسته به وزارت صنايع و معادن
شرکت ذوب آهن اصفهان
سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدن
سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران
سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت آلومينيوم ايران
شرکت ملی صنايع مس ايران
شرکت ايران خودرو
شرکت احداث صنعت
سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران
بانک صنعت و معدن
شرکت دخانيات ايران
سازمان صنايع دستى ايران
شركت بازرسى مهندسى و صنعتى ايران
سازمانهاى صنايع و معادن استان
پايگاه اطلاعات صنعتى ايران
پايگاه اطلاع رسانى معادن ايران
طرح هاى تحت پوشش
عنوان فارسى وزارت صنایع و معادن
توضيحات چارچوب مطالب سایت وزارت صنایع و معادن برنامه های مصوب و اهداف و وظایف تعیین شده جهت این وزارتخانه و مسائل مطرح در حوزه صنعت ومعدن کشور می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader