آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.i-b-q.com/f_home.htm
عنوان فارسى فصلنامه کتابهای اسلامی
توضيحات این ویژه نامه همه توان موجود خود را به كار گرفته تا با نگاهی عمیق‏تر، به نمایشگاه كتاب نظر افكند. البته مدعیِ ارائه كاری جامع در این زمینه نیستیم، بلكه بی‏گمان نظرات مهم و قابل ملاحظه‏ای وجود دارد كه در این گزارش نیامده است. از اندیشمندان و دانشوران انتظار داریم كه با ارشادها و نقدهای خود، ما را در گزارش تحلیلی این همایش بزرگ ملی در آینده یاری رسانند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader