> معرفی ترکیه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.torkiye.com
عنوان انگليسى torkiye
عنوان فارسى معرفی ترکیه
توضيحات وب سایت معرفی ترکیه، شرایط تحصیل در ترکیه، جاذبه های گردشگری ترکیه شامل موزه ها، نباهای تاریخی و گالری تصویری ترکیه را بررسی می کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader