شرکت پارس دکور تولید کننده پارچه پرده ای تور - رومیزی - روتختی - پارچه پرده ای چاپی - پارچه ملحفه است.