شرکت رامپکو مسئولیت تعمیر و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی شامل خرید ، نصب ، راه اندازی ، ساخت ، باز سازی ، تعمیر و نگهداری کارخانجات طراحی و ساخت قطعات یدکی اتوماسیون سیستم های مدیریت تعمیرات را داراست.