در جهانی كه هم اكنون به سوی صنعتی شدن هرچه بیشتر گام بر می دارد ، سلامت زیستن در دنیای علم و تكنولوژی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و امروزه شعار انسان سالم در محیط كار سالم(Healthy Workers in Healthy Workplace) سرلوحه بسیاری از صنایع قرار گرفته است.