آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tandisbooks.com
عنوان انگليسى tandisbooks
عنوان فارسى انتشارات تندیس
توضيحات سال 63 كتابسرای تندیس را در خیابان ولی عصر نرسیده به خیاتان استاد مطهری افتتاح كردم.
فهرستی را كه در دست دارید كارنامه من است. نشانه تلاش و همكاری با نویسندگان مترجما ن ؛شاعدان و اساتید كه افتخار همكاری با آنان را داشته و به انتشار كتاب ادامه داده‌ام . راه درازی را طی كرده‌ام، راه میانسالی را امیدوارم شكوهمندتر و آنچنان كه در شان قلم و احترام به حرفة نویسندگی است در سایة كار با فرهیختگان طی كنم.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader