آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.koodakandonya.com
عنوان انگليسى koodakandonya
عنوان فارسى انتشارات کارگاه کودک
توضيحات انتشارات کارگاه کودک یک ناشر تخصصی برای چاپ کتابهای متنوع در حمایت از رشد و تکامل کودکان خردسال است.

این انتشارات برای گروه های زیر کتاب منتشر می کند:

کودکان
والدین و مراقبین کودکان خردسال
مربیان، معلمان، مدیران آموزشی و مدیران مراکز پیش دبستانی
کارشناسان و دست اندرکاران آموزش کودکان

تمامی کتابهایی که این انتشارات مننتشر میکند از سوی کارشناسان و متخصصان موسسه پژوهشی کودکان دنیا آماده سازی شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader