آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.naghoospress.ir
عنوان انگليسى naghoospress
عنوان فارسى انتشارات الکترونیکی ناقوس
توضيحات انتشارات ناقوس یکی از ناشران فعال کشور است که دامنة فعالیت خود را به شکل کاملاً تخصصی بر چاپ کتب فنی مهندسی، به ویژه کتب کامپیوتر متمرکز ساخته و تاکنون بیش از 500 عنوان کتاب در این زمینه منتشر نموده که با احتساب چاپ مجدد بعضی از کتاب ها، این رقم به بیش از 800 عنوان می رسد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader